Přílohy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Antonín Fiala,
se sídlem Havlíčkovo nám. 254/7, 59101 Žďár nad Sázavou,
IČO 18535038
DIČ CZ6808111376

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):

Datum objednání/datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo účtu spotřebitele (pro vrácení zaplacených peněžních prostředků):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.